Reguli de protectie impotriva incendiilor

În multe ramuri ale industriei existã un risc foarte mare de incendiu. Discursul nu este doar producerea de combustibil, energie și vopsea, dar producția de zahãr sau de fãinã. Substanțele care pot apãrea sub formã de abur, gaze, lichide și aerosoli de fibre împreunã, în combinație cu aer sau cu alte substanțe, de asemenea, mult mai populare în soluție pot reacționa unul cu celãlalt și sã efectueze exploziv.

Prin urmare, existã multe legi, a cãror prioritate principalã este de a preveni incendiile. Aici, în primul rând, mã refer la dreptul ministrului economiei din 8 iulie 2010, de fapt, cerințele minime privind încrederea și igiena muncii legate de posibilitatea producerii unei atmosfere explozive la locul de muncã. Acest act juridic urmãrește în primul rând sã previnã crearea unei atmosfere explozive. În plus, el se bazeazã pe sfârșitul prevenirii aprinderii și reducerii efectului de explozie.Sistemele de protecție împotriva exploziilor, adicã întregul sistem protejat împotriva exploziilor au multe elemente. Atunci când se asigurã asigurarea în sistem, se menționeazã în primul rând membranele de reducere a exploziei, sistemele de suprimare a exploziilor și metodele de izolare a exploziilor.Membranele sunt dispozitive care ajutã dispozitivele industriale. Natura lor este de a ajuta fiecare filtru, moara, rezervor, sortare, concasor sau ciclon.Și sistemele de suprimare a exploziilor încearcã sã elimine formarea presiunilor mari în timpul sezonului de explozie. Metoda de amortizare prezintã, în primul rând, senzori optici și de presiune, centre de control, cilindri HRD și duze inoxidabile.Un sistem de izolare împotriva exploziilor este un plan al cãrui scop principal este, în primul rând, minimizarea efectelor unei explozii. Vorbesc aici despre facilitãți precum vane de închidere, șuruburi de acționare rapidã, coșuri de protecție împotriva exploziilor și vane de mare vitezã.Trebuie avut în vedere faptul cã sistemele antideflagrante sunt o bãuturã de la cerințele de încredere și de igienã la locul de muncã.