Hello kitty cash register

Fiecare antreprenor care folosește case de marcat fiscale într-o companie bine-cunoscutã se luptã zilnic cu alte probleme pe care dispozitivele le pot genera. La fel ca toate echipamentele informatice, casele de marcat nu sunt independente de boli și uneori pot strica. Nu un proprietar de afaceri știe cã, în fiecare element în care registrul urmeazã sã fie luat cu ajutorul unei case de marcat, ar trebui sã fie al doilea astfel de dispozitiv - numai pentru eșecul acestui important.

Lipsa unui casier de rezervã în timpul vânzãrii ulterioare a produselor sau asistenței poate duce la impunerea de penalitãți de cãtre biroul fiscal, deoarece va împiedica înregistrarea înregistrãrilor de vânzare în perioada de defectare a dispozitivului principal. Documentele stocate împreunã cu casa de marcat ar trebui sã includã o carte de serviciu fiscalã a casei de marcat fiscale. În acest material, nu numai cã sunt introduse toate reparațiile dispozitivului, dar existã și date despre fiscalizarea casei de schimb sau a schimbului de memorie. În domeniul serviciilor, trebuie introdus și numãrul unic, care a fost transmis casierului de cãtre biroul fiscal, numele întreprinderii și adresa sediului în care se utilizeazã casa de marcat. Toate aceste date sunt valabile pentru inspecțiile fiscale. Orice schimbare a conștientizãrii casei de casã și schimbarea acesteia aparține exercițiilor unui serviciu specializat pe care fiecare antreprenor care utilizeazã casele de marcat ar fi trebuit sã semneze un contract. Cât de mult - ar trebui sã informați biroul fiscal cu privire la schimbarea tehnicianului de serviciu al casierului. Vânzãrile pe sume fiscale ar trebui sã se efectueze într-o școalã continuã, astfel încât, dacã registrul de numerar este plin, memoria trebuie schimbatã pentru una modernã, în timp ce amintesc sã citiți memoria. Citirea memoriei de case de marcat poate fi valabila - si atunci cand este reparata, dar si numai de catre o entitate autorizata. În plus, aceastã activitate trebuie efectuatã în prezența unui angajat al Biroului fiscal. Din citirea casei de marcat fiscale se face un protocol corespunzãtor, un exemplar din care intrã în biroul fiscal și altul cãtre antreprenor. El are nevoie de acest protocol pentru a stoca în conformitate cu diverse documente legate de caseta de marcat - minus sale poate duce la impunerea unei sancțiuni de cãtre birou.