Codul muncii 10

În memoria prevederilor Codului muncii, angajatorul este obligat sã asigure condiții de muncã sigure și sãnãtoase, iar toate vasele și organizațiile trebuie sã aibã certificare, adicã marcajul CE de conformitate.

Certificarea, adicã evaluarea conformitãții materialelor, este un mecanism de examinare sistematicã a condiției în care un anumit produs îndeplinește cerințe speciale (acest lucru se aplicã și cerințelor de siguranțã. Certificarea mașinilor nu este o parte a aspectelor. Probabil lucrarea de designer la etapa de proiectare sau la producãtor la nivel de implementare. Certificatul poate fi fãcut de cãtre destinatarul produselor sau de o unitate diferitã de designer, producãtor sau destinatar al produselor.În mod legal, certificarea mașinilor a fost introdusã prin Directiva 2006/42 / CE din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice. Pânã în momentul legal în Polonia, a fost introdusã prin legea ministrului economiei din 21 octombrie 2008 în situația cerințelor esențiale pentru mașini (Jurnalul de Legi nr. 199, punctul 1228, pe care le-a primit în perioada de menținere la 29 decembrie 2009.Certificarea mașinii se aplicã mașinii înseși, echipamentului interschimbabil, componentelor de siguranțã, accesoriilor de construcție, lanțurilor, cablurilor și curelelor.Criteriile de certificare a utilajelor pentru întreaga Uniune Europeanã sunt incluse în anexa nr. De asemenea la informația 2006/42 / CE, intitulatã: Cerințe esențiale privind siguranța și sãnãtatea pentru planificare și conformitatea mașinilor.În plus, directiva introduce divizarea mașinilor în mașini deosebit de mari și ulterioare.Certificarea mașinilor și dispozitivelor care sunt evaluate cu un grad ridicat de risc legatã de manipularea și utilizarea lor este acum transferatã în starea de proiectare. Dispozitivele și mașinile noi sunt supuse certificãrii în timpul controlului intern al producției.Pe scurt, toate instrumentele și organizațiile care pot acționa în orice fel amenințând locuințele sau sãnãtatea umanã și crearea mediului sunt, de asemenea, supuse certificãrii, și anume evaluarea conformitãții.