Casa de marcat intr un atelier auto

Fiecare antreprenor cu case de marcat din compania noastră se confruntă zilnic cu diverse probleme pe care le pot crea aceste dispozitive. Ca toate echipamentele electronice, casele de marcat nu sunt independente de boli și uneori se descompun. Nu orice proprietar al companiei știe că, în toate elementele în care registrul este realizat cu ajutorul unei case de marcat, un astfel de dispozitiv ar trebui să fie realizat - desigur, din cauza eșecului acestei chei.

Spirulin Plus

Lipsa unui registru de numerar de rezervă elzab în timpul vânzării ulterioare de produse sau servicii poate duce la impunerea de penalități de către biroul fiscal, deoarece acest lucru va împiedica scrisoarea de vânzare în perioada de defectare a dispozitivului principal. Documentele păstrate împreună cu casa de marcat trebuie să includă broșura serviciului de casă. Acest document nu numai că completează toate reparațiile dispozitivului, dar extrage și informații despre fiscalizarea casei de marcat sau schimbul de gânduri. Art. Serviciului trebuie să includă, de asemenea, numărul unic care a fost dat la casa de marcat de către biroul fiscal, numele întreprinderii și adresa sediului de unde este preluată suma. Toate aceste relații sunt valabile în succesul de audit al biroului fiscal. Toate noutățile din memoria casei de marcat, iar reparația acestuia este un exercițiu de servicii specializat cu care toți antreprenorii care utilizează case de marcat ar trebui să aibă un contract semnat. Ceea ce este foarte important - trebuie să informați biroul fiscal cu privire la orice modificare a tehnicianului de la casierie. Vânzările la casele de marcat trebuie făcute în mod continuu, deoarece, dacă memoria registrului de marcat este plină, trebuie să vă schimbați părerea pentru ultima, având în același timp să citiți memoria. Citirea memoriei registrului de casă fiscală poate furniza - în mod similar atunci când modificarea sa, efectuată numai de o entitate autorizată. În plus, această operațiune trebuie efectuată în prezența unui angajat al biroului fiscal. Un raport corespunzător este produs din citirea memoriei registrului de casă, dintre care o copie este trimisă biroului fiscal și altul antreprenorului. El trebuie să păstreze acest raport împreună cu alte documente conectate la casa de marcat - lipsa acestuia poate fi pedepsită de birou.